Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ZlaKobieta
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
ZlaKobieta
ZlaKobieta
ZlaKobieta
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri viaobliviate obliviate
ZlaKobieta
Dziś jestem krok dalej od Ciebie niż byłam wczoraj. Wciąż krok bliżej niż będę jutro.
— To czego Ty nie widzisz
Reposted bygdziejestbasiadum-spiro-sperolonelyjuliakdynamarisettescorpixzytaxlickmysneakerstobecontinuedrock-sex-lovepamieciodleglemalinowowasearchingpolly
ZlaKobieta
5764 57b0 390
Reposted frommisza misza viadefinition-of-love definition-of-love
ZlaKobieta
ZlaKobieta
ZlaKobieta
ZlaKobieta
1766 5862 390
ZlaKobieta
2999 12ee 390
Reposted frompolciak polciak viamoc-arrr-na moc-arrr-na
ZlaKobieta
9365 6bd3 390
 :*
Reposted frommentha mentha viamoc-arrr-na moc-arrr-na
ZlaKobieta
0634 24e7 390
♥♥♥
Reposted frommentha mentha viamoc-arrr-na moc-arrr-na
ZlaKobieta
5136 8f7c 390
Wiersze o moim psychiatrze 2
ZlaKobieta
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
ZlaKobieta
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
ZlaKobieta
0799 fdfa 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagainnewlife againnewlife
ZlaKobieta
1778 d737 390
ZlaKobieta
7046 6411 390
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaAlwaysMe AlwaysMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl