Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ZlaKobieta
4235 a49f 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamadadream madadream
ZlaKobieta
8149 74d7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
ZlaKobieta
0578 93ef 390
ZlaKobieta
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaduzedziecko duzedziecko
ZlaKobieta
ZlaKobieta
8545 15e4 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamessinhead messinhead
ZlaKobieta
Nie żałuję tego, co było. Żałuję, że już tak nie jest.
Reposted frommefir mefir viaMisha Misha
Kry García Tumblr Instagram—EatSleepDraw is working on something...
Reposted fromcuty cuty viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
ZlaKobieta
4111 c2c7
Reposted fromenisha enisha viavolldost volldost
3773 82e8 390
Reposted fromerithe erithe vialathea lathea
ZlaKobieta
Reposted fromconcarne concarne vialathea lathea
ZlaKobieta
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaWlodara Wlodara
ZlaKobieta
3217 a357 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaPicki91 Picki91
ZlaKobieta
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaBilet Bilet
ZlaKobieta
ZlaKobieta
4047 df02 390
Reposted fromYuei Yuei viamegustonanista megustonanista
0459 df54 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viaaskman askman
ZlaKobieta
3336 2870 390
Reposted fromwetryagain wetryagain viajethra jethra
ZlaKobieta
Reposted fromgreensky greensky viapankamien pankamien
0061 2bcc 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl