Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ZlaKobieta
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
ZlaKobieta
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
ZlaKobieta
8805 d006 390
Reposted frommy-little-world my-little-world viamirabell mirabell
ZlaKobieta

Bycie mężczyzną nie zobowiązuje do ukrywania łez i uczuć. Do bycia niezniszczalną skałą, która zawsze musi stać na baczność i udawać, że jest okej, że nic jej nie rusza.

Czuj się spokojnie i bezpiecznie rozsypując się w moich ramionach. 

Poskładam Cię, obiecuję.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
ZlaKobieta
Obecność to w tych czasach najlepsze, co można dostać od drugiego człowieka.
ZlaKobieta
6561 8519 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
ZlaKobieta
6710 55c1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
ZlaKobieta
0445 98ae 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
ZlaKobieta
ZlaKobieta
Reposted fromcomiczynka comiczynka viadelain delain
ZlaKobieta
ZlaKobieta
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
ZlaKobieta
ZlaKobieta
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viablackheartgirl blackheartgirl
ZlaKobieta
Czasami gdy poznasz kogoś przypadkiem, okazuje się, że już nie potrafisz żyć tak jak dawniej, bez tej osoby
— Loca
ZlaKobieta
ZlaKobieta
3646 40f0 390
Reposted fromdelain delain viagofuckyourself gofuckyourself
ZlaKobieta
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagofuckyourself gofuckyourself
ZlaKobieta
0837 49a5 390
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viahepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl