Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ZlaKobieta
2556 dab2 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viasmacznazupka smacznazupka
ZlaKobieta
4949 4286 390
Reposted frommental-cat mental-cat viaawkwardx awkwardx
ZlaKobieta
8338 a4fe 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
ZlaKobieta

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaExplorers Explorers
ZlaKobieta
5702 9c13 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzeblyski przeblyski
ZlaKobieta
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viajasnaa jasnaa
ZlaKobieta
ZlaKobieta
Czasami ludzie się nie odzywają dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, a czasem dlatego, że mają aż nazbyt wiele.
— Dan Wells
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaevveell evveell
ZlaKobieta
Kochać kogoś znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.
— François Mauriac
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viabakatson bakatson
ZlaKobieta
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
ZlaKobieta
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakatson bakatson
ZlaKobieta
9728 5f4b 390
Reposted fromcynamone cynamone viabakatson bakatson
8310 d328 390
ZlaKobieta
1679 eeb1 390
Reposted fromnatchnienie natchnienie viapannaniczyja pannaniczyja
ZlaKobieta
6201 129c 390
Reposted fromcarol91 carol91 viatilde tilde
ZlaKobieta
9843 cc11 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viameem meem
ZlaKobieta
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
ZlaKobieta
Reposted fromgruetze gruetze viakjuik kjuik
ZlaKobieta
6294 cdfa 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viaegoistka egoistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl