Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ZlaKobieta
3269 4609 390
Reposted frombloodhail bloodhail viainspirations inspirations
ZlaKobieta
0874 e619
Reposted fromrol rol viainspirations inspirations
ZlaKobieta
4760 fa39 390
The Age of Adaline (2015)
ZlaKobieta
1778 7c03 390
Reposted fromoutoflove outoflove viatoskalatte toskalatte
7351 d2af 390

caeffein:

how cute is this oolong milk tea?? ☁️

ZlaKobieta
1195 0756 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawrazliwa wrazliwa
ZlaKobieta
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viabadalena badalena
W końcu przeziębisz się od chłodu bijącego z twego wnętrza.
Reposted frommakswilczur makswilczur viabadalena badalena
ZlaKobieta
0708 ff3d 390
Reposted fromPoranny Poranny vianezavisan nezavisan
ZlaKobieta
1302 c488 390
Reposted fromosaki osaki vianezavisan nezavisan
ZlaKobieta
0506 ec09 390
ZlaKobieta
Reposted frombarte9 barte9 viaSapereAude SapereAude
ZlaKobieta
ZlaKobieta
Dobrze jest mieć Cię przy sobie wtedy kiedy jestem pomalowana, uczesana, ubrana w najlepszą sukienkę, ale też wtedy kiedy leżę obok Ciebie w dresie, kucyku i jem pizze a Ty w połowie filmu szepczesz mi do ucha, że jestem piękna. Dobrze jest żyć ze świadomością, że nieważne jak zły byłby nadchodzący dzień, zawsze gdy będzie dobiegał końca usłyszę Twój głos. Z Tobą nawet porażki nie bolą tak bardzo, z Tobą nie boję się być słaba
ZlaKobieta
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
ZlaKobieta
5275 e1d5 390
ZlaKobieta
7430 319b 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viahaszraa haszraa
ZlaKobieta
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
ZlaKobieta
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
— Tumblr
Reposted fromSalute Salute viapannaniczyja pannaniczyja
ZlaKobieta
Dam się poznać w całości jedynie komuś, kto będzie tego pragnął z całych sił.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl