Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ZlaKobieta
9096 b7b5 390
Reposted fromoll oll viamruugaa mruugaa
ZlaKobieta
1198 3c90 390
Reposted fromadzix69 adzix69 vianiezbywalnie niezbywalnie
ZlaKobieta
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viakudlaty kudlaty
ZlaKobieta
9249 1f9f 390
Reposted fromoll oll viacatchdimoment catchdimoment
0612 8231 390

yungmanic:

be my friend

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawrazliwa wrazliwa
ZlaKobieta
0421 b020 390
Reposted fromoll oll viaExplorers Explorers
ZlaKobieta
2485 da7e 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viarudaizia rudaizia
ZlaKobieta
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
ZlaKobieta
5902 3180 390
ZlaKobieta
ZlaKobieta
5489 ae24 390
Reposted fromjethra jethra viadiedrunk diedrunk
ZlaKobieta
Twoje wnętrze
- kiedyś wydawało mi się, że je znam.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadisapproval disapproval
ZlaKobieta
1819 84e9 390
Reposted fromfoina foina viawdychamspaliny wdychamspaliny
ZlaKobieta
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaparrtyzant parrtyzant
ZlaKobieta
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viapiglet piglet
ZlaKobieta
8238 17b3 390
ZlaKobieta
5323 8ffe 390
Reposted fromlittlefool littlefool viainsatiability insatiability
ZlaKobieta
2243 2c31 390
Reposted fromtagira tagira
ZlaKobieta
Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
5734 1a51 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl