Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2548 bd9b 390
ZlaKobieta
1111 1fc2 390
Reposted fromgifluv gifluv viaikari ikari
ZlaKobieta
0214 ce5a 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viatransfuzja- transfuzja-
ZlaKobieta
3368 bf08 390
Reposted fromAlcea Alcea viagdziejestola gdziejestola
ZlaKobieta
Reposted fromgruetze gruetze viabadblood badblood
ZlaKobieta
5124 5e0c 390
9751 b418 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon viagittaara gittaara
ZlaKobieta
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaeternaljourney eternaljourney
ZlaKobieta
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakasias3112 kasias3112
ZlaKobieta
Przylgnęłam do niego, opierając się o jego bok. Zawsze był dla mnie niczym koc, ciepłe schronienie, do którego mogłam uciec, gdy życie stawało się nieco za chłodne. Tulił mnie, nawet, kiedy sam był potwornie zagubiony.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakasias3112 kasias3112
ZlaKobieta
3269 4609 390
Reposted frombloodhail bloodhail viainspirations inspirations
ZlaKobieta
0874 e619
Reposted fromrol rol viainspirations inspirations
ZlaKobieta
4760 fa39 390
The Age of Adaline (2015)
ZlaKobieta
1778 7c03 390
Reposted fromoutoflove outoflove viatoskalatte toskalatte
7351 d2af 390

caeffein:

how cute is this oolong milk tea?? ☁️

ZlaKobieta
1195 0756 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawrazliwa wrazliwa
ZlaKobieta
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viabadalena badalena
W końcu przeziębisz się od chłodu bijącego z twego wnętrza.
ZlaKobieta
0708 ff3d 390
Reposted fromPoranny Poranny vianezavisan nezavisan
ZlaKobieta
1302 c488 390
Reposted fromosaki osaki vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl