Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ZlaKobieta
6710 55c1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
ZlaKobieta
0445 98ae 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
ZlaKobieta
ZlaKobieta
Reposted fromcomiczynka comiczynka viadelain delain
ZlaKobieta
ZlaKobieta
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
ZlaKobieta
ZlaKobieta
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viablackheartgirl blackheartgirl
ZlaKobieta
Czasami gdy poznasz kogoś przypadkiem, okazuje się, że już nie potrafisz żyć tak jak dawniej, bez tej osoby
— Loca
ZlaKobieta
ZlaKobieta
3646 40f0 390
Reposted fromdelain delain viagofuckyourself gofuckyourself
ZlaKobieta
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagofuckyourself gofuckyourself
ZlaKobieta
0837 49a5 390
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viahepi hepi
ZlaKobieta
4018 bc79 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viaJakisproblem Jakisproblem
ZlaKobieta
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
5870 6e05 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaguerriera guerriera
ZlaKobieta
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viaguerriera guerriera
ZlaKobieta
(...) Zamarzniętej duszy nie ogrzejesz tylko słowem, a fundamentów uczuć nie zbudujesz na ognisku, którego nie zamierzasz rozpalić.
— Emocje mnie rozrywają.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamarlylee marlylee
ZlaKobieta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...